Южен океан

Южен океан

Географско положение

Южният океан се намира изцяло в Южното полукълбо. Заедно с континента Антарктида те формират южната полярна област на Земята, наречена Антарктика. На север границата на Южния океан с Атлантическия, Индийския и Тихия океан условна и минава по 60° ю.ш. На юг Южният океан изцяло огражда Антарктида. През Южния океан и Антарктида минават всички меридиани, които се събират в Южния полюс. През 2000 година Южният океан е официално определен за отделен океан. Преди това водите му се смятаха за най – южни части на Атлантическия, Индийския и Тихия океан.

Южен океан

Подводен релеф

Структурата на океанското дъно включва континентален шелф, широк обикновено по-малко от 160 мили (около 260 км), който достига максималната си ширина от над 1600 мили (2600 км) в близост до моретата на Уедел и Рос. Има океански басейни по-на север, които са дълбоки до 1400 фута (4500 метра), определени от океански издигания и често белязани от вериги от бездни хълмове. Има и тесни океански окопи с висок релеф, като Южния сандвич-траншея от източната страна на Южните сандвич-острови. 

 
56