Тихи океан

Географско положение

Тихият океан е най-големият. Площта му е почти половината от тази на Световния океан. В него може да се побере цялата суша на Земята с всичките ѝ континенти и острови. Океанът се пресича от Екватора и 180-ия меридиан. Затова е разположен в четирите полукълба. Тихият океан разделя Азия, Австралия и Океания от Северна и Южна Америка. На юг границите му с Атлантическия, Индийския и Южния океан са условни. На север се свързва с Арктичния океан чрез Беринговия проток. На запад бреговата му линия е силно разчленена.

Тихи океан

Подводен релеф

Според особеностите му океанът се разделя на две части – източна и западна. На изток най-голямата подводна планина е Хавайският хребет. На запад са се образували много дълбоководни ровове. Именно в един от тях е и най-дълбоката точка на Световния океан – Марианската падина (–11 022 m). Многото вулкани по Тихоокеанското крайбрежие формират т.нар. Тихо окeански огнен пръстен.

 
56