Индийски океан

Индийски океан

Географско положение

Индийският океан представлява третият по големина водоем на Земята. Той не навлиза в умерените и по – студени региони на Северното полукълбо, както другите два океана, и затова се влияе изключително силно от тропическия климат – поради високите температури на въздуха и водата там често бушуват силни бури, които понякога са обръщали кораби. Топлата вода е родно място на много риби, които няма да срещнеш на никое друго място на Земята. 

Индийски океан

Подводен релеф

Дъното на Индийския океан е пресечено от север на юг от Източноиндийския хребет с дължина около 5000 km, съединяващ се на юг с широкия Западноавстралийски хребет. Средноокеанският хребет се състои от 3 части, отделящи се от центъра: на север е Арабско-Индийският, на югозапад – Западноиндийският, а на югоизток – Югоизточноиндийският хребет.

56