Атлантически океан

Географско положение

Океанът има удължена форма и се простира между северната полярна окръжност и Южния океан. Екваторът го пресича по средата, а началният меридиан минава през източните му части. На запад океанът граничи със Северната и Южна Америка, на изток- с Европа и Африка. На север се свързва с Арктичния океан, а на юг границите му с Южния, Тихия и Индийския океан са условни. Океанът е на второ място по площ след Тихия океан.

Атлантически океан

Подводен релеф

Значителни площи от шелфа в северното полукълбо са в непосредствена близост до бреговете на Северна Америка и Европа. През кватернера по-голямата част от континенталния шелф е изложен на континенталното заледяване по време на ледниковия период, което формира реликтови ледникови земни форми. Друг елемент на реликтовия релеф на шелфа са потопените речни долини, които се срещат в почти всички шелфови зони на Атлантическия океан. Широко са разпространени реликтовите континентални отлагания. Край бреговете на Африка и Южна Америка шелфа заема по-малки площи, но в южната част на Южна Америка той значително се разширява (т.н. патагонски шелф).

 
56