Световен океан

Световният океан е най-големият географски обект на Земята. Той покрива около 71% от повърхността. Континентите и островите разделят Световния океан на пет части – Тихи, Атлантически, Индийски, Южен и Арктичен океан. Когато между океаните няма суша, границите между тях са условни. Те са прокарани по меридиани или паралели, които съществуват само на картите. 

оцеанс
 8 юни е Световният ден на океана. Идеята на този ден е да информира обществото за проблемите с опазването на океаните и всеки човек може да помогне за тази кауза. Първото официално честване на деня е през 2009 г., макар че датата е определена още през 1992 г.

Свойства на водата

Океанската и морската вода притежават свойства като: температура, вкус и цвят . Тези свойства са сходни за всички водни басейни. Водата се нагрява и изстива много по-бавно от сушата, защото слънчевите лъчи проникват през прозрачната и повърхността на голямата дълбочина. Температурата на океанската вода е най-висока в областта на Екватора и започва да се понижава в близост до полюсите. Вкусът на водата в Световния океан е солено горчив това се дължи на разтворените в нейните минерални соли да се измерват в промилите. В областта на тропиците солеността на водата е по-голяма, тъй като температурата е висока и изпарението е голямо поради малкото изпарение на солеността на водата около два полюса е малка. Цветът на водата зависи от характеристиките на поглъщането и потвърждаването на светлината от водни молекули.

Релеф под водата

Подводен релеф се нарича съвкупността от всички форми от повърхността на морското дъно. При това под морско дъно се разбира част от повърхността на земната кора, намираща се в пределите на морето под неговото ниво. В по-широк смисъл дъно ще се нарича само част от литосферата, която е покрита от водите на Световния океан, езерата, реките и други водни обекти.

Знаете ли, че

Средната дълбочина на океаните  е около 4 километра.

релеф

Природни зони

Природата на Земята е изключително разнообразна. Въпреки това в определени части на земната повърхност природните условия са много сходни. Тези части се наричат природни зони. 

Тропическа зона

В топлите тропически води температурата на водата е над 20 градуса,  достига и до 29. В топлите тропически води живеят много разнообразни видове. На твърдите участъци се формират коралови рифове.

Умерена зона

В умераната зона средната температура на водата е 10 градуса, но през лятото се отваря и изстива през зимата. Много животни в умерения пояс извършват сезонни миграции.

Полярна зона

Средната температура в ледените полярни води е между -2 и 5 градуса. Няколко вида животни обитават полярните морета. Пингвини, моржове, китове, бели мечки и др.

56