За проекта

Проектът е предназначен за потребителите с интерес към Световния океан, климатичните особености на океана и неговите многобройни обитатели. Световният океан е важен източник на ресурси за все по-нарастващото население на планетата, но в същото време е силно засегнат от човешката дейност. Световният океан е мястото, където се решава бъдещето на Земята – дали човечеството ще успее да ограничи замърсяването, да запази разнообразието на живота и да забави климатичните промени.

Използвани ресурси:

Изображения: 

pixels.com

pixabay.com

www.freeimages.com

Видео:  Ocean Reality Channel

Анимация:  giffer.com

Литература

Ръководител:

Мария Георгиева

e-mail: m.georgieva@stkaradja-dobrich.com

консултант:

Анжела Панчева

e-mail: a.pancheva@stkaradja-dobrich.com

Sesil
Сесил Амди Сюлейман

e- mail: sesil.syuleyman@stkaradja-dobrich.com

Ivelina
Ивелина Светославова Димитрова

e-mail: ivelina.dimitrova@stkaradja-dobrich.com

56