Земноводни

Земноводни

Жаба

Жабите са земноводни, следователно могат да живеят както във водата, така и на сушата. Жизненият им цикъл също протича в тези две среди. Женската жаба снася своите яйца във водата. След няколко дни от тях се излюпват миниатюрни попови лъжички. На външен вид изобщо не приличат на жаби. Живеят само във водата, плуват с помощта на дълга опашка и дишат чрез хриле. Докато се превърне в жаба, поповата лъжичка постепенно се променя опашката се скъсява все повече и повече и накрая изчезва съвсем. Развиват се задни, а после и предни крайници, между дългите пръсти на задните крайници се появява плавателна ципа, която позволява на жабата да скача и да плува. Освен това на мястото на хрилете се развиват бели дробове.

Жаба

Знаете ли, че...

Не всички видове жаби имат ципа между пръстите – изключение правят предимно сухоземните жаби, като жабата Мантел.

56