Воден свят

В моретата и океана живеят най-различните обитатели. Някои от тях са доста страховити, други са много симпатични, а трети са за изложба.  Милиони водни обитатели с различен ръзмер и вид,  с перки, опашки или пипала, предприемат далечни пътешествия. Всяка година стада сиви китове изминават по 20 120 км – това е и рекордът за най-дълго пътуване сред бозайниците. Синьоперата риба тон кръстосва целия Атлатически океан. Стадата моржове съобразяват миграциите си с движенията на полярния лед. Медузите, змиорките и морските констенурки също мигрират.

Класификация на водните обитатели

Най-добрият начин за класифициране на подходящи видове водни животни обаче е според зоологическата група, към която се принадлежат. Водните животни са растения, книдарии, бодлокожи, ракообразни, риби, мекотели, земноводни, влечуги, птици и бозайници. 

56